REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä: Autokoulu Lilliputti Oy Y-tunnus: 2039902-0 Osoite: Siilitie 4, 00800 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Puhelin: 045 112 1900 Sähköposti: info@lilliputti.com

2. Yhteyshenkilö: Teemu Lindgren p. 0500 770 167 teemu.lindgren@lilliputti.com

3. Rekisterin nimi: Autokoulu Lilliputti Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin tuotesisältö: Käsittelemme seuraavia asiakastietoja: – Henkilötietoja: nimi ja henkilötunnus – Yhteystietoja: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja katuosoite – Opetus- ja tutkintotiedot – Laskutus- sekä maksutiedot – Yritysasiakkailta yrityksen tiedot, esim. Y-tunnus – Yhteyshenkilön tiedot – Yhteydenottopyynnöt sekä palautetiedot – Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet)

5. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.: – Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä – Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä – Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan – Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. – Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta Käsittelemme henkilötietoja asiakkaan koulutukseen osallistumisesta, koulutussopimusta sekä yhteydenottoa varten käytämme tietoja täyttääksemme lakisääteisiä velvollisuuksia, sekä myös markkinointiin.

6. Tietojen säilyttäminen Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on koulutuksen kannalta tarpeellista. Tutkinto- ja opetustietoja säilytämme lainsäädännön edellyttämin tavoin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot on tallennettu Autokoulu Lilliputti Oy:n tietojärjestelmään. Tiedot on suojattu asianmukaisin menetelmin ja noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. Rekisteröidyn oikeudet Halutessaan rekisteröity voi tarkastaa, korjata tai poistaa hänestä kerättyä tietoa. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

9. Tietojen luovutukset ja siirto Henkilötietoja luovutetaan vain viranomaisten vaatimusten edellyttävällä tavalla sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen saatavien perimiseksi tai mahdollisten rikkomuksien tutkimiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Powered by liikenneopetus.fi